2:1 - Toinen tilassa

(prosessissa oleva teos / project under way)

Scroll down for English

2:1 - Toinen tilassa on kuvataiteen hanke, jonka tarkoituksena on väliaikaisen tilallisen teoksen ja tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen julkiseen tilaan. Hankkeen toteutuspaikkana on Oulu ja sen kaupunginosa Nokela.

Hankkeen kokonaiskesto on tammikuu 2021 - elokuu 2023.

Hankkeen sateenvarjona on Urban Fabric -teema, jonka puitteissa Art & Process on kuvataiteen keinoin tutkinut yhteistä ympäristöämme vuodesta 2018 lähtien. 2:1 - Toinen tilassa -hankkeessa painopisteenä on kaupunkikudoksen materiaalisen ytimen sijaan sosiokulttuurinen ulottuvuus. Aiheena on yhteisön ja yksilön identiteetti ja näiden välinen suhde.

Palais de Mustajalka 
Teos ja sen tekniikka perustuvat Nokelan kaupunginosan paikallishistoriaan. Kuten linnun pesä rakennetaan kerätyistä, sattumanvaraista muotoa noudattavasta puumateriaalista. Teoksen talomainen muoto viittaa sijaintiympäristöönsä, mutta eroaa lopulta siitä mitä ympärillä on.

Teoksen suunnittelu ja materiaalin keruu aloitettiin vuoden 2021 keväällä osana Oulun kaupungin kulttuuripalveluiden ja Opetus- ja kulttuuriministeriön Kaupunginosataiteilijat-kokeiluhanketta. Teoksen rakentaminen Varikonpuistoon aloitettiin toukokuussa 2022. Varikonpuistossa, teoksen sijaintiympäristössä järjestetään Toinen tilassa -tapahtumat elokuussa 2022 ja kesäkuussa 2023.

Projekti ja teos toteutetaan yhteistyössä Oulun kaupungin kulttuuripalveluiden ja kulttuuritalo Valveen sekä yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kanssa. 


In English

Art&Process creates an impermanent, site-specific work of art to Varikonpuisto park in the borough of Nokela. The artwork titled Palais de Mustajalka, is part of the 2:1-Toinen tilassa- project. The aim of the project is to plan and create an installation and related events to public space. 2:1-Toinen tilassa project studies the sociocultural dimensions of public space and the identities of both the individual and the community. 

Palais de Mustajalka takes inspiration from the local history of the Nokela area. Like a bird´s nest, the artwork is built from collected and random, organic form wood.

The design of the work and the collecting of the material began in the spring of 2021 as a part of the Urban Artists pilot project of the City of Oulu and the Ministry of Education and Culture.
The construction of the artwork in Varikonpuisto park started in May 2022. Various events will take place on site in August 2022 and June 2023.  

The installation has a lifespan of one year and can be seen in Varikonpuisto park from the 1st of May 2022 until the 31st of August 2023.

The project and the artwork will be made in co-operation with the cultural services of the City of Oulu and the Cultural Centre Valve as well as the city’s environmental and communal services.


Under construction