PYLVĂ„SSALI

Pylvässali oli yhteistyöprojekti Helsingin Vuosaaren pohjoisen ostoskeskuksen ympäristössä. Projektissa suunniteltiin julkiseen tilaan istuinryhmä sosiaalista kanssakäymistä varten. Suunnittelutyö tapahtui osallistavaan prosessiin perustuen yhteistyössä ryhmän kanssa, joka koostui paikallisista, tai kyseiseen paikkaan jollain tavalla sidoksissa olevista henkilöistä. Ryhmän jäsenten tausta oli monimuotoinen, mutta yhteisenä tekijänä oli normaaleiksi katsotuista arkirutiineista syrjäytyminen ja alkoholismi.

Ryhmää suunnitteluprosessiin sitouttamalla oli tavoitteena lisätä sen jäsenten omanarvontuntoa ja vahvistaa ryhmän suhdetta rakennettavaan paikkaan.

Työryhmä: Ari Björn, Pylvässali-ryhmä ja Vuosaaren lähiöasema.

Tilaaja: Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveysvirasto, Vuosaari.