Kasvot on (Face / Faceless)

Scroll down for English

Kasvot on oli tekstimuotoinen interventio julkisessa katutilassa. Teksti valmistettiin kierrätetystä kangasmateriaalista, jonka keräsimme Espoon alueelta. Interventio leikki tarkasteluetäisyyden kautta syntyvällä kaksoisluennalla kasvot on / kasvoton. Interventio tarkasteli päivittäistä ympäristöä ja miten se kerroksittain heijastelee erilaisia globalisoituneen maailman vaikutuksia.

Interventio sijaitsi Espoon hallinnollisen keskuksen ytimessä, kahden hyvin erilaisen kauppakeskuksen välisessä sillassa. Sijainnilla halusimme herättää kysymyksen yhteisen tilan identiteetistä. Kenellä on oikeus päättää mistä ja millaiseksi se rakentuu? Näkyykö asukkaiden vaikutus ympäristön ilmeessä ja arjessa, vai sanelevatko poliittiset intohimot, taloudelliset reunaehdot ja intressit sen miltä ympäristömme näyttää ja tuntuu?

Vaatteiden kautta interventioon nivoutuivat lukuisten ihmisten tarinat. Prosessin myötä uuden muodon saaneista ja yhteen kietoutuneista kankaista punoutui voimakkaan identiteetin omaava köysi, jonka vahvuus on sen kerroksellisuudessa. Kasvot on oli osa OBJEKTI 4 -näyttelyä.

English
Kasvot on was a text-based public intervention. The text was made of recycled cloth material collected site specifically from the Espoo area. Closer observing distance showed two separate words kasvot and on, from the distance there was just one word kasvoton. Hence, the intervention played with double reading and interpretation varying between "to have a face" and "being faceless". The intervention examined the daily environment and how it in layers reflects the various impacts and influences of the globalized world. 

The intervention was located at the heart of Espoo’s administrative centre, in a bridge between the two very different shopping centres. By the location we wanted to raise the question of the common space identity. Who has the right to decide what and how it consists of? Are you able to recognize the residents’ influence on the environment and in everyday life, or do the passionate political agendas, economical preconditions and interests dictate the appearance and ambiance of our environment? 

The garments through this intervention were linked to the stories of many people. Through the process, reformed and intertwined fabrics were bursting with a strong identity rope of which strength is in its layers. Kasvot on was part of the OBJEKTI 4 exhibition.