Julkinen tila ja osallisuus / Inclusion in Public Space and Realm

Julkista tilaa ja osallisuutta käsitellyt projekti toteutettiin aikavälillä 2019-2022 Espoossa ja Saksan Bremenissä. Projektin perustana toimivat betonivaluinterventiot. Konsepti ja toteutus Art & Process (Heini Matveinen ja Ari Björn). Projektin luonne oli proaktiivinen.

Olennainen osa interventioita olivat niiden aikana syntyneet sosiaaliset kohtaamiset ympäröivän yhteisön kanssa. Interventio-ajatuksen ytimessä olivat valtayhteisö ja sen luomat konventiot sekä ulkopuolisuus, yritys tehdä itsensä näkyväksi ja olla osana jotain. Toteutetut interventiot ovat valtayhteisön ulkopuolelta tuleva vaatimaton, mutta konkreettinen panos ko. yhteiskunnan hyväksi.

Interventioprojekti päättyi näyttelyyn ja symposiumiin Bremenissä. Huolimatta intervention korjaavasta, hiukan näennäiseltä ja jopa absurdilta vaikuttavasta luonteesta, valutoimet veivät meidät epävakaalle maaperälle, erilaisten roolien ja eturyhmien risteyskohtaan. Teimme etukäteen riskianalyysiä, muun muassa kohtaamisiin, pätevyyteen ja vastuuseen liittyvissä kysymyksissä. Analyysistä huolimatta julkisessa tilassa työskentelyyn liittyvä ambivalenssi säilyi osana prosessia.

Galerie Heroldissa pidetyn In Between States -näyttelyn teoksissa yhdistyivät ekspressiivinen ilmaisu ja dokumentaatio. Erilaisten keraamisten veistosten, maalausten, valokuva- ja tekstipohjaisten taideteosten sekä tekstiili-installaation muodostaman laajan kokonaisuuden kautta tutkimme interventioprosessia ja sen meissä herättämiä ajatuksia ja tunteita syrjäytymisestä ja osallisuudesta.

Näyttelyyn liittyi osallisuutta käsittelevä Perspectives on Inclusivity - Public Space and Art - symposium. Tor 26, Bremen, Saksa. Järjestäjä: Art & Process ja Galerie Herold

In English

In Between States exhibition at the Galerie Herold focused on concrete castings as interventions on the streets of Bremen and Espoo in Finland. Our aim was to explore public space and inclusion. We started this process in September 2019 with public space interventions in Espoo, Finland and applied the same method later on in October in Bremen, Germany. Our approach is often proactive. The aim was to study the possibility of inclusion through the process of concrete casts on the public streets for which we located potholes on the light traffic lanes in Espoo and in Bremen.

Our position in Espoo and in Bremen was marginal group actor’s or even outsider’s one. The grassroot initiator’s position was intentional in respect of the study of inclusion in or through a public space.

Despite the seemingly restorative, even absurd nature of the intervention, the casting actions placed us on fluid ground, at the intersection of different functional roles and multiple interest groups. We carried out a risk analysis in advance in relation to competence and responsibility, i.e. issues related to working in this field. However, the analysis cannot completely eliminate the uncertainty and unpredictability of working in a public space.

The works in the exhibition merged expression and documentation. Through material diversity, we explored the process of intervention, the ideas and feelings of exclusion and inclusion it evoked in us.

The exhibition was accompanied by the Perspectives on Inclusivity - Public Space and Art - symposium from 4 to 5 June 2022 at Tor 26, Güterbahnhof - Areal für Kunst und Kultur. Symposium was produced in collaboration with the Gütherbahnhof artist community.